Hopp til hovedteksten
arbeidombord_150.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Siste dag i forhandlingene i den norsk-russiske fiskerikommisjonen

Havforskningsinstituttet har en rådgivende rolle under forhandlingene i Kaliningrad og har blant annet bidratt med det faglige grunnlaget for kvotefastsettelsen av nordøstarktisk torsk, blåkveite, hyse, lodde, sel og kongekrabbe.


Sammen med russiske kolleger utarbeider Havforskningsinstituttets representanter et felles forskningsprogram for å framskaffe kunnskaps- og rådgivningsgrunnlag for økosystemforvaltning av de levende ressursene i Barentshavet.

Forskningsprogrammet vil bli realisert gjennom flere økosystemtokt, fellesprosjekter og forskermøter.

 

Les mer om:

- Økosystemtoktet

- Kvoterådene for 2006http://http://www.imr.no/aktuelt/pressemeldinger/2005/acfm_2006

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet