Hopp til hovedteksten
tre_hummere_200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Nok en amerikansk hummer funnet i Hordaland

To hummere har den siste tiden blitt innlevert til forskere ved Havforskningsinstituttet. DNA-analyser viser at en av disse var amerikansk hummer. Denne var fanget i området hvor de første tre amerikanske hummerene ble fanget. Det har også kommet inn en amerikansk hummer til Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen.

Fakta om amerikansk hummer

Latinsk navn: Homarus americanus
Familie: Nephropidae
Naturlig utbredelse: Fra strandsonen til 700 meters dyp, langs den amerikanske og canadiske østkysten fra North Carolina i sør til New Foundland i nord.
Utbredelse i Norge: Sporadiske funn langs kysten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Særtrekk: DNA-identifisering er den eneste sikre metoden til å skille amerikansk hummer fra europeisk hummer med avvikende trekk                                                                                                                                                                      

Amerikansk hummer