Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Oktober

Publisert: 18.10.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
spises_150.jpg

105 år - Gratulerer!

Rundt 420 bursdagsgjester boltret seg i en rekke interessante foredrag når Fiskeridirektoratet, NIFES og Havforskningsinstituttet inviterte til 105-års markering.

Bør vi tillate torskeoppdrett i Lofoten?
Last ned:
Publisert: 03.10.2005 - Oppdatert: 07.05.2009
gruppeplakat_100px.jpg

Dypere enn lyset

Med kombinasjonen av fotografi, video, vitenskapelige tegninger, eksemplarer av artene på spritglass og kunstmalerier gir den nye MAR-ECO utstillingen i Kristiansand et inntrykk av livet ”dypere enn lyset”. Utstillingen ble åpnet i forbindelse med Forskningsdagene, og vises frem til 16. oktober.

Publisert: 12.10.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
fiskabat.jpg

Havforskerne og fiskerne: Hvordan kan vi samarbeide bedre?

Forskningsdirektør Ole Arve Misund innledet Norges Fiskarlags landsmøte i Trondheim med å poengtere at Norges Fiskarlag og Havforskningsinstituttet må jobbe sammen for å bidra til en fremtidsrettet utvikling av våre fiskerier. Et av områdene han fremhevet var bruk av Referanseflåte som grunnlag for tidsserier og bestandsberegninger, som vil bli viktigere i framtiden. Han inviterte også Norges Fiskarlag med på en diskusjon om hvordan kommunikasjonen fra Havforskningsinstituttet og ICES kan bli bedre.

Ole Arve Misund
Last ned:
Publisert: 25.10.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
tre_hummere_200.jpg

Nok en amerikansk hummer funnet i Hordaland

To hummere har den siste tiden blitt innlevert til forskere ved Havforskningsinstituttet. DNA-analyser viser at en av disse var amerikansk hummer. Denne var fanget i området hvor de første tre amerikanske hummerene ble fanget. Det har også kommet inn en amerikansk hummer til Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen.

Publisert: 28.10.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
arbeidombord_150.jpg

Siste dag i forhandlingene i den norsk-russiske fiskerikommisjonen

Havforskningsinstituttet har en rådgivende rolle under forhandlingene i Kaliningrad og har blant annet bidratt med det faglige grunnlaget for kvotefastsettelsen av nordøstarktisk torsk, blåkveite, hyse, lodde, sel og kongekrabbe.

Økosystemtokt Barentshavet 2005
Publisert: 15.10.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
traal_150.gif

Sviktende kvalitet på fangststatistikk påvirker bestandsberegningene

Anbefalinger for fiske på en rekke viktige bestander er nå gjort tilgjengelig fra ICES. Rådgivningen for flere bestander er blitt vanskeligere på grunn av underrapportering fra fiskeriene. De store pelagiske bestandene av kolmule og makrell er i god forfatning, men høstes ikke bærekraftig. Store mengder ungsild i Barentshavet beiter på lodda og bidrar til bestandssvikt til tross for stengte fiskerier. Mengden av gytemoden torsk i Nordsjøen er langt under kritisk nivå. Sei og hyse i Nordsjøen høstes bærekraftig.

~les mer
Publisert: 13.10.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
tokt21.jpg

Fortsatt positivt for flere bestander i Barentshavet

Den positive utviklingen for flere Barentshav-bestander som ble observert i 2004, fortsetter i 2005. Årets tokt viser store bestander av ungsild, kolmule og polartorsk, men små bestander av lodde og sei. Det ble funnet mye yngel av hyse, mengden av yngel for torsk er over middels, mens det er svake årsklasser for lodde, blåkveite og uer – i et hav vesentlig varmere enn normalt. Dette er hovedfunnene fra årets økosystemtokt i Barentshavet.

Erik Olsen