Hopp til hovedteksten
spises_150.jpg
Utskriftsvennlig versjon

105 år - Gratulerer!

Rundt 420 bursdagsgjester boltret seg i en rekke interessante foredrag når Fiskeridirektoratet, NIFES og Havforskningsinstituttet inviterte til 105-års markering.


En rekke foredragsholdere var invitert for å sette søkelyset på vår virksomhet i tillegg til faglige smakebiter fra våre egne forskere og foredragsholdere. Det var tid for oppsummering: Mye er gjort og gjøres, men mye gjenstår ennå. Slik bl.a. marinbiolog og forsker Hein Rune Skjoldal påpekte i sitt innlegg, der han snakket om kunnskap som verdigrunnlag for vår forvaltning av havets biologiske mangfold. Det er fortsatt mange områder å kartlegge i våre farvann før vi får en oversikt over hva som finnes her og hva som evt. kan bli borte.

De fleste foredragene er tilgjengelig som Power Point-presentasjoner:

Er vi oss selv nok?
Fiskeriforvaltningsmiljøet på Nordnes sett med andres øyne

rodfisk_150.jpg
Et hav av muligheter – utfordringer i havområdene

spises_150.jpg
Sjømat - fakta og myter

Marine miljøutfordringer


ghost-fishing_150.jpg
Bærekraftig marin verdiskaping

Kystsonen – konflikt eller verdiskaping?

fiskemiddag_150.jpg
Sjømat - skreddersydd for formålet?

Det dreier seg om penger...

stein_arne_terje_150.jpg
Kysten for alle!