Hopp til hovedteksten
ministerbesok.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Vellykket ministerbesøk

En strålende opplagt og interessert fiskeri- og kystminister besøkte Havforskningsinstituttet på Nordnes fredag. Det ble en hektisk rundtur for den ferske ministeren på sitt første bergensbesøk.

Den drøye timen som var satt av til besøket ble brukt effektivt. Ministeren med følge fikk en kort oppsummering av høydepunktene i instituttets historie og en orientering om hvilke utfordringer vi som forskningsinstitutt står overfor de nærmeste årene. Administrerende direktør Tore Nepstad trakk bl.a. fram mangelen på rekruttering av personell til viktige oppgaver som analyse av fiskemager og lesing av ørestein. - Dette er per i dag ingen yrkesfaglig utdannelsesretning, og vi er redde for at vi i fremtiden ikke skal få kvalifisert kompetanse på disse viktige områdene, uttalte Nepstad under ministerbesøket.

Forskningsdirektør Ole Arve Misund understrekte i sin del av orienteringen grunnlaget for instituttets råd når det gjelder oljeutvinning i Barentshavet, og økosystembasert forvaltning ble pekt på som en viktig faktor for å kunne øke verdiene i de tradisjonelle fiskeriene.

Havforskningsinstituttets rolle som internasjonalt forskningsinstitutt ble fremhevet, og våre fortrinn som en stor og helhetlig forskningsinstitusjon med faglig bredde og dybde ble poengtert.

Møtet ble avsluttet med overrekkelse av boken The Norwegian Sea Ecosystem. Fiskeri- og kystministeren satte stor pris på å få med seg godt lesestoff tilbake til Oslo.  – Et vellykket besøk med en overordnet og grunnleggende orientering, mente ministerens følge etter møtet.