Hopp til hovedteksten
sild_250.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Silden er kommet til Ofoten

Ved hjelp av to ekkolodd på bunnen av Ofotfjorden, en kabel og avansert elektronisk utstyr kan forskere ved Havforskningsinstituttet nå se at silden har kommet til Ofoten.

sild_250.jpg
 


Bildet viser to ekkogram. På det underste er det satt en turkis ring rundt silden.

- Nå ser vi at silda har sige forbi Barøya i ytre Ofotfjorden, sier forsker Olav Rune Godø som er ansvarlig for opplegget. Han sitter på kontoret sitt i Bergen og følger med silden i Ofotfjorden. De kunne observere den første silden rundt 4. november.

Forskere ved Havforskningsinstituttet har plassert to ekkolodd på sjøbunnen i ytre deler av Ofotfjorden. Fra disse ekkoloddene går det en kabel til en liten hytte på land hvor datamaskiner sender signalene ut over et tråløst nettverk. Systemet forteller bare om tettheten over ekkoloddene og ikke mengden sild i fjorden totalt. Dataene vil bli sammenlignet med informasjon fra fiske, og fra egne tokt som går i området i disse dager. - Denne måten å overvake dynamiske eigenskapar i naturen er unik, sier Olav Rune Godø.

Du kan selv følge med i Ofotfjorden ved å klikke på lenken; Følg silden i Ofotfjorden

Beskrivelse av det du ser i ekkogrammene

Bildet viser to ekkogrammer. Det øverste er fra ekkoloddet lengst ute i fjorden og det innerste er fra ekkoloddet nærmest land. Ekkoloddene står på bunnen og ser oppover, derfor ser man overflaten nederst i bildet. Avstanden viser altså høyde over bunn.
 
Fargeskalaen viser intensiteten på tilbakesendt ekko: Mørkerødt er høyest intensitet og grått er lavest. Silden vises ofte som tykke slør av varierende intensitet og enkeltfisk sees ofte som lange streker i ekkogrammet. Noen ganger forekommer det vertikale streker, dette er støy fra passerende fartøy på overflaten.
 
Elipsen (øverst til venstre i hvert ekkogram) viser enkelt-deteksjoner, her kan man se hvordan enkeltfisk svømmer gjennom lydstrålen. Bildet er en projeksjon sett ovenfra. Søylediagrammet viser fordeling av intensiteten fra enkeltfisk-deteksjonene.

Helt til høyre ser man et oscilloskop. Dette er et bilde av et enkelt ping. Et ping er en lyd-stikkprøvetakning av vannkolonnen. Det kan sammenlignes med at du lytter etter ekkoet en viss tid. Når denne tiden er utgått sender du ut ny lyd og lytter etter ekko.

 

Kontaktperson:

Forsker Olav Rune Godø, tlf 55 23 86 75

Les mer om: