Hopp til hovedteksten
180.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Kamp for makrellstørjens eksistens

I disse dager pågår det en stor konferanse om forvaltning av atlantisk tunfisk (makrellstørje) i Sevilla i Spania. Norge er representert sammen med nærmere 60 andre nasjoner. Arten er overfisket og det er lite kontroll med fisket. Mange nasjoner har dessuten sterke økonomiske interesser i den eksklusive og populære matfisken.


Norge er denne uken representert på kommisjonsmøte i den store internasjonale tunfisk-organisasjonen i Nord-Atlanteren, the International Commision for the Conservation of Atlantic tunas (ICCAT). Delegasjonsleder Halvard P. Johansen fra Fiskeri -og kystdepartementet (FKD) påpeker at Norges rolle som fullverdig medlem i ICCAT er å bidra til en betraktelig forbedring i forvaltningen av makrellstørje i Nordøst-Atlanteren. Arten er under et sterkt fiskepress, og et av problemene er at mye makrellstørje blir overført til store merder for oppfeiting slik at det kan oppnås god markedspris til sushi og sashimi.

For Norge er det viktig å registrere hva som foregår innenfor denne betydningsfulle organisasjonen hvor nærmere 60 nasjoner er representert. Norge fremmer et konkret forslag om å øke minstemålet på makrellstørje fra 10 til 30 kg som er fiskens størrelse ved kjønnsmodning. Da har den sterkt truede bestanden en mulighet for å bygge seg opp igjen. 

180_2.jpg
Norge foreslår videre at det skal gjennomføres fiskeriuavhengige vitenskapelige undersøkelser på makrellstørje for å oppnå sikrere bestandsberegninger. I dag er beregningene kun basert på fangststatistikk fra fiskeflaaten. Denne informasjonen er det knyttet stor usikkerhet til på grunn av store uregistrerte fangster og mangelfull dokumentasjon om hvor mye makrellstørje som blir fanget og overført direkte til oppdrett. Norge ser det også som viktig å følge opp nyere internasjonale avtaler som baserer seg på økosystembetraktninger og føre-var-prinsippet.

I forbindelse med konferansen har Verdens Naturfond (WWF) hatt flere hundre demonstranter i en stor og fredelig, men tydelig protest utenfor konferansehotellet i Sevilla. I denne saken er Norge på linje med WWF; vi ønsker en langt mer bærekraftig forvaltning og bevaring av makrellstørjen.

 

Kontaktperson:

Delegasjonsleder Halvard P. Johansen, Fiskeri- og kystdepartementet Mob: 995 40 033