Hopp til hovedteksten
Helga_150.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Fiskeri- og kystministeren på "G.O. Sars"

Helga Pedersen, vår nye fiskeri- og kystminister, gikk for første gang om bord i ”G.O. Sars” onsdag 23. november. Pedersen hadde med sin statssekretær Vidar Ulriksen og politisk rådgiver Kari Anne Larsen under besøket.


Ministeren og hennes kollegaer var svært fornøyde med det de fikk se og høre om bord. Administrerende direktør Tore Nepstad gav en kort orientering om Havforskningsinstituttet, og skipper Preben Vindenes viste gjestene båten.

-Denne båten er et svært viktig verktøy i arbeidet for å få til en bærekraftig forvaltning av våre havområder, sa Helga Pedersen.

Under besøket fikk ministeren og hennes følge også  demonstrert den splitter nye multistrålesonaren som ”G.O. Sars” fikk installert hos Simrad i Horten et par dager før. Denne sonaren er et resultat av et utviklingsprosjekt Havforskningsinstituttet har hatt sammen med IFREMER i Frankrike og Simrad. Instrumentet gir forskerne enda mer nøyaktige målinger av fiskestimer som står høyt i vannsøylen under og rundt båten.

pristilbaten_150.jpg
MAR-ECO-heder til ”G.O. Sars”

Under sitt besøk om bord i ”G.O. Sars” overrakte fiskeri- og kystminister Helga Pedersen en plakett til fartøyet for ”outstanding contribution to the sucsess of the Census of Marine Life”.

Denne internasjonale anerkjennelsen får fartøy og mannskap for sin innsats under det to måneder lange MAR-ECO-toktet sommeren 2004. Dette toktet har fått stor internasjonal oppmerksomhet og har bidratt til å styrke Norges posisjon som ledende aktør innen internasjonal havforskning. I begrunnelsen for tildelingen heter det at fartøy og mannskap beviste at flerfaglig effektiv marinøkologisk forskning kan utføres fra en og samme plattform når bemanning, teknologi og prosesser er riktige.

Innenfor rammen av Census of Marine Life blir MAR-ECO-ekspedisjonen sett på som en modell for tilsvarende arbeid verden over.

I_styrehuset.jpg
MAR-ECO-prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet og er et at de mest profilerte elementene i forskningsprogrammet Census of Marine Life.

Skipper Preben Vindenes mottok prisen fra fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Premier for fiskemerker

Rømt fisk er en av de viktigste miljøutfordringene ved oppdrett i dag. Havforskningsinstituttet har i år satt i gang en serie med simulerte rømminger av laks for å få mer kunnskap om blant annet overlevelse og vandringsmønster til denne fisken.

Et sentralt element i slike forsøk er at fiskerne er medspillere og sender inn merker og informasjon om hvor fangsten er tatt når de får denne fisken på kroken. Alle som returnerer merker til Havforskningsinstituttet får femti kroner i dusør. Til nå i år har Havforskningsinstituttet fått inn over hundre merker, og alle som har sendt inn deltar også  i trekningen av gavekort til en total verdi på 5.000,- kroner.

merketrekking_150.jpg
Under sitt besøk på ”G.O. Sars” fikk Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen gleden av å trekke ut de tre første vinnerne av gavekort. Pedersen benyttet anledningen til å understreke betydningen av økt kunnskap, men pekte også på at vi må finne løsninger på problemet rømming.

De tre vinnerne som får gavekort i posten er:
3000 kroner til Kåre Grønsnes, Nå
1500 kroner til Svein Eidsvik, Mathopen
500 kroner til Tarand Vikane, Kinsarvik