Hopp til hovedteksten
torsk150px.gif
Utskriftsvennlig versjon

Vil forske meir på fiskevelferd

At det er eit stort behov for meir forsking på dyrevelferd, særleg når det gjeld oppdrettsfisk, er ein av konklusjonane til ei arbeidsgruppe der fleire forskarar frå Havforskingsinstituttet har deltatt. Sist onsdag leverte arbeidsgruppa, som er oppretta av Noregs Forskingsråd, rapporten ”Forskningsbehov innen dyrevelferd i Norge” til landbruksminister Lars Sponheim.


Av Beate Hoddevik

- Det er ein rapport som primært skal identifisere kva område innan dyrevelferd som treng meir forsking. Den inneheld kunnskap om og status for alle husdyr i Noreg, både for produksjons- og kjæledyr, fortel Jon-Erik Juell, leiar i forskingsgruppa Fiskevelferd og oppdrettsmiljø. Denne forskingsgruppa fokuserer spesielt på miljørelaterte velferdsproblem for å førebygge stress, smerte og sjukdom i akvatisk produksjon.

Har bygd opp kompetanse

Dei siste åra har Havforskingsinstituttet bygd opp kompetansen innan dyrevelferd hos fisk.
- Etter at Fiskeri- og kystdepartementet fikk ansvaret for dyrevelferd i akvatisk produksjon i 2004, har Havforskingsinstituttet fått eit hovudansvar for å bygge opp kompetansen på dette området, seier Juell.

Nytt fagområde

Ved Havforskingsinstituttet blir det fokusert mest på dyrevelferd innan akvatisk produksjon, men og innan kommersielt fiskeri. Det er særleg forskingsgruppene Fiskevelferd og oppdrettsmiljø, Vekst og reproduksjonsfysiologi, Fiskehelse samt Ansvarlig fangst som arbeider med desse problemstillingane.
- Det er viktig at vi kan svare når det kjem spørsmål om dyrevelferd hos fisk. Sidan dette er eit forholdsvis nytt fagområde, er det viktig å bygge opp både ein kunnskapsbase og utvikle metodar for å dokumentere velferd hos fisk, seier Juell.

Forsøk

Arbeidet med å finne ut meir om kva som er avgjerande for velferda hos oppdrettsfisk er godt i gang.
- Vi ser mellom anna på ulike velferdsindikatorar, til dømes atferd, fysiologi og helse i samband med velferd samt indirekte indikatorar i produksjonsmiljø i samband med velferd, fortel Juell som seier at det er planar om å søke på fleire prosjekt innan fiskevelferd.

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett