Hopp til hovedteksten
pdflogo.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Tobisfisket bør stanses

Havforskningsinstituttet har anbefalt Fiskeri- og kystdepartementet om at Norge bør stoppe sitt fiske på tobis umiddelbart.

Pressemelding 18.05.05


Beregninger gjort både av EU og Havforskningsinstituttet viser at 2004-årgangen er meget svak. Fangststatistikk og resultatene fra toktet med FF ”Johan Hjort” i april understøtter den meget svake bestandssituasjonen. Alle disse undersøkelsene viser at det står meget dårlig til med tobisbestanden i Nordsjøen, kanskje til og med verre enn fryktet.

Industritrålfisket i Nordsjøen beskatter i det vesentlig tobis og øyepål. Tobis opptrer i tette stimer. Dette innebærer at fangsteffektiviteten kan være høy selv ved lave bestandsnivå, slik det skjedde ved sammenbruddet i bestanden av norsk vårgytende sild.  På bakgrunn av det meget svake fiskeriet i 2005, er det grunn til å frykt kollaps. For ikke ytterligere å forverre en kritisk situasjon, anbefales det at fisket stoppes umiddelbart.

Fakta om tobis

Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen
 

Tobis

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak