Hopp til hovedteksten
skjelett150.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Færre deformerte laks enn før

Omfattende forskning ble satt i gang på midten av 90-tallet da deformert laks var et problem for oppdrettsnæringen. Siden den gang har problemet avtatt betydelig. En beregning fra Havforskningsinstituttet viser at gjennomsnittet på deformert laks i merder kan ligge på rundt 3 %, men det er fortsatt vanskelig både å tallfeste omfanget og peke på konkrete årsaker til at fenomenet oppstår.

Deformert fisk er også vanlig i naturen, men der vil slik fisk ikke kunne overleve. Dette er heller ikke et særnorsk problem. Fenomenet forekommer i fiskeoppdrett verden over.

Flere faktorer spiller inn

Hva som er den direkte årsaken til at fisk blir deformert, er ennå usikkert, men forskerne mener det er flere faktorer som spiller inn. Det pågår tverrfaglig forskning blant annet innenfor genetikk, ernæring, miljø og produksjonsforhold. Havforskningsinstituttet jobber spesielt med miljø- og produksjonsforhold mens NIFES har konsentrert sin forskning om ernæring. Flere forskere har tatt doktorgrad innenfor dette temaet ved begge institusjonene. Norges forskningsråd finansierer to strategiske instituttprogram over fem år:

"Fast growth and welfare in Atlantic salmon and rainbow trout" ved Havforskningsinstituttet og Akvaforsk og "Roles of vitamins in bone development and mineral metabolism" ved NIFES (i samarbeid med Universitetet i Bergen og Universitetet i Nijmegen, Nederland).

Dagsaktuelt

I disse dager arrangerer NIFES et seminar om deformasjoner hos oppdrettsfisk for forskere, næring og forvaltning. Seminaret skal gå gjennom den kunnskapen som foreligger om emnet og diskutere en strategi for videre forskning.