Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Grønt lys for kartlegging av havbunnen

Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens Kartverk Sjø, er meget tilfredse med at regjeringen bevilger fem millioner kroner til en oppstart av det tverrfaglige MAREANO-prosjektet i 2005. En kartlegging av havbunnen i det sørlige Barentshavet kan dermed ta til allerede i år.


For å få på plass en detaljert kartlegging av havbunnen, signaliserer Regjeringen samtidig en videre og langsiktig finansiering av MAREANO-prosjektet i årene fremover. Det er svært positivt.

MAREANO har som mål å kartlegge havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske miljø og systematisere dette i en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. Initiativtakere er  Havforskningsinstituttet (HI), Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens kartverk Sjøkartverket (SKSK).

En detaljert kartlegging av havnaturen i norsk økonomisk sone er kun foretatt i 3-4 prosent av det totale havområdet. Vi mangler kunnskap om både landskap, miljø og ressurser under havoverflaten i dag. Blant annet har bunntråling ødelagt en lang rekke korallrev fordi havnaturen ikke er undersøkt. MAREANO-prosjektet  kan nå begynne en storskala undersøkelse ved å samle inn detaljerte dybdedata, klassifisere bunntyper, kartlegge biodiversitet og bunnhabitater.

Oppstartområdet for MAREANO-prosjektet er det sørlige Barentshavet, fra Lofoten til grensen mot Russland, spesielt i miljøsensitive områder med planlagt aktivitet som Snøhvit og Goliat. Allerede i 2005 starter innsamlingen av data fra dette området.

Data fra MAREANO-prosjektet og fra andre kilder for det marine miljø blir lagt ut på nettstedet www.mareano.no skal bli en samlende portal for all relevant geografisk informasjon om norske havområder. MAREANO vil derfor kunne fungere som et verktøy i forbindelse med beslutninger som skal tas vedrørende forvaltningen av norske havområder. I tillegg vil nettstedet fungere som en nyhetsportal for de som er interessert i å følge prosjektets fremdrift.

Kontaktpersoner

Erik Olsen,  Havforskningsinstituttet, tlf. 55 23 86 06
Arne Bjørlykke, Norges geologiske undersøkelse (NGU),  tlf. 73 90 40 00
Trond Skyseth, Statens Kartverk Sjø, tlf. 51858700
Informasjonssjef Jo Høyer, Havforskningsinstituttet, tlf. 95 11 92 16