Hopp til hovedteksten
fisk1.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Spørrekonkurranse

Hva er en skrei?

  Fiskefartøy
  Fiskeredskap
  Torsk

Hvor mange fiskere er det i Norge i 2005?

  Ca. 15000
  Ca. 17000
  Ca. 19000

Hva heter merket det norske flagget hadde under unionen med Sverige?

  Sildesalaten
  Makrellsalaten
  Rekesalaten

Michael Sars var prest og havforsker. Hvor hadde han sin prestegjerning fra 1839-1854?

  Kinn
  Manger
  Ostereidet

Hvem var den første norske fiskeridirektør?

  Jens O. Dahl
  Johan Hjort
  G. O. Sars

Fra hvilken av disse artene spiser vi kun rogn?

  Kråkebolle
  Kamskjell
  Blåskjell

Hvor mye vil lufttemperaturen ifølge klimaprognosene stige med i Norge i dette århundret?

  0-1 grader
  2-3 grader
  4-5 grader

Når ble Kystvakten opprettet?

  1977
  1978
  1979

G.O. Sars var sønn av Michael Sars. Han var også havforsker! Hva står G.O. i navnet for?

  Georg Olav
  Geir Olav
  Georg Ossian

Når ble Fiskeristyrelsen (Fiskeridirektoratet) opprettet?

  1900
  1905
  1910

Hvor har Kystvakt Nord sitt hovedkvarter?

  Harstad
  Sortland
  Finnsnes

Hvor mange tonn torsk produserte norske oppdrettere i 2004?

  3000 tonn
  2000 tonn
  4000 tonn

Hva kalles også lettsaltet, ikke tørket røkt sild?

  Lutefisk
  Kippers
  Stokkfisk

Hvem er fiskeridirektør i dag?

  Svein Ludvigsen
  Geir Osen
  Peter Gullestad

Fra hvilken fisk får vi tran?

  Torsk
  Laks
  Sei

Hvor mange bestander fisker norske fiskere på?

  Ca. 80
  Ca. 90
  Ca. 70

Hvor mange døgn i året er forskningsfartøyet Johan Hjort på tokt?

  Ca. 310
  Ca. 290
  Ca. 275

Hvem var Norges første fiskeriminister?

  Klaus Sunnanå
  Reidar Karlsen
  Mons Kårbø

Hvor mange arter drives det oppdrett på i Norge?

  8
  12
  16

Hvilken av disse fiskene inneholder mest omega-3-fett?

  Torsk
  Sei
  Sild

Hvor stort er det norske havområdet?

  2,7 mill. km2
  2,0 mill. km2
  1,8 mill. km2

Hva er det vitenskaplige navnet på denne fisken?

  Scomber scombrus
  Gadus morhua
  Clupea harengus

Hvilken fisk eksporterer Norge mest av (i tonn)?

  Torsk
  Sild
  Laks

Når har skreien i Lofoten sin gytetopp?

  10. mars
  20. mars
  1. april

Hvor stor andel av fangstverdien står havfiskeflåten for (fartøy over 28 meter)?

  ca. 65 %
  ca. 50 %
  ca. 35 %

Hvilken fisk er dette?

Foto: Pål Thomas Sundhell, EFF

  Lyr
  Lange
  Hyse

Når ble forskningsstasjonen i Flødevigen etablert?

  1890
  1886
  1882

Hva betyr forkortelsen ICES?

  International Committee for Experts on Sea
  International Council for the Exploration of the Sea
  International Committee for Exchange of Students

Hvor ligger Norges største dypvannskorallrev?

  Utenfor Røst
  Utenfor Sula
  I Trondheimsfjorden

Kontaktinformasjon
Hvis du vinner, må vi kunne kontakte deg. Fyll inn ditt fulle navn og adresse under.

Navn

Adresse

Telefonnummer