Hopp til hovedteksten
toktkart-mai_200px.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Adgangstillatelse for FF Johan Hjort i russisk sone

Havforskningsinstituttet har mottatt positivt svar på søknaden om adgang for forskningsfartøyet Johan Hjort i russisk sone i perioden 1 - 8 juni. Dette er en del av et større internasjonalt tokt med flere fartøyer i Norskehavet/ Barentshavet, som blant annet omfatter mengdemåling av loddelarver og ungsild i Barentshavet, samt miljøundersøkelser.

toktkart-mai_lg.jpg


Kurskart for toktet. Klikk på bildet for å få større versjon.

Sammen med FF

Johan Hjort

er også FF

G.O Sars

og det russiske forskningsfartøyet

Fridtjof Nansen

.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet