Hopp til hovedteksten
bur.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Hva gjør trålen med fisken?

I en årrekke har Havforskningsinstituttet jobbet med utvikling av seleksjonsredskaper som skal gjøre at uønsket fisk – enten feil sort eller for liten fisk – slippes løs. Men forskerne vet ennå ikke nok om hvordan det går med fisken som går gjennom seleksjonsinnretningene.

Havforskningsinstituttet gjennomfører nå overlevingsforsøk med torsk og hyse utenfor kysten av Øst-Finnmark. Hensikten med undersøkelsene er å undersøke om småfisk som sorteres ut gjennom masker eller sorteringsrist i en bunntrål, overlever, noe som er en forutsetning for at seleksjonsinnretninger i fiskeredskaper skal ha noen hensikt. Forsøkene i år er de siste i en serie for å belyse spørsmål omkring dødelighet i bunntrålfiske.

Resultatene så langt tyder på at torsken tåler møtet med trålen godt. Dødeligheten ser ut til å være omtrent lik null. Hysa viser seg å tåle mindre, og vi håper at årets forsøk skal gi oss nok data til å beregne hvor stor dødelighet vi kan forvente for denne arten.

Risiko i forsøksområdet

Årets forsøk gjennomføres i området mellom Makkaursandfjorden og Persfjorden i perioden 29. mars til 18 april. Men allerede i uka før påske ble det bli satt ut fire store bur med merket fisk på sjøbunnen i posisjon 70o39’50’’N og 30o30’50’’Ø. Burene har metallramme, er store, tunge, og er lett å hekte i. Det er stor sjanse for at redskaper som kommer i kontakt med burene blir ødelagt. Burene merkes med store blåser og stang med lys.

Vi henstiller alle fartøyer om å holde seg utenfor forsøksområdet, både fordi det er stor risiko for skade på bruk dersom man fisker her, og fordi konflikter med båter og bruk kan ødelegge forsøkene som pågår. Det er lagt ned mye arbeid og store ressurser i forsøkene, og vi håper at de skal bli vellykket slik at vi slipper å gjenta dem til neste år.  

I de kommende ukene blir det aktivitet med tre trålere ("Ballstad", "Skaregg" og "Riston") og et følgefartøy ("Havglans") innenfor et område som ligger rundt posisjonen som er oppgitt ovenfor. "Ballstad" og "Skaregg" skal tråle intensivt innenfor en sirkel med fire nautiske mil i radius med senter i 70o39’50’’N og 30o30’50’’Ø. "Riston" skal tråle i et videre område rundt denne sirkelen. Som en del av forsøkene skal "Riston" sette ut 12 metallbur lik de som er beskrevet ovenfor. Følgefartøyet "Havglans" skal assistere med håndtering av burene og overvåkning av fisken som er inne i dem. Vi vil forsøke å plassere burene så nær opptil sirkelen som mulig for å gjøre arealene som båndlegges for annet fiske minst mulig. Også disse burene vil være godt merket med blåser og stang med lys.

 Bildet øverst: Ett av burene som blir brukt til å observere fisk blir heist om bord på "Kågtind" som var med på forsøkene i 2004.