Hopp til hovedteksten
akvastasjon_150px.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttet deler havbrukserfaringer med Namibia

Oppdrettsteknologi, fôr for akvakultur, forurensing og sykdomsforebygging var blant temaene Havforskningsinstituttets forskere bidro med på”Aquaculture Investors Conference”, som ble arrangert i Namibia etter initativ fra den norske fiskeri- og kystministeren.


Tekst: Anette W. Petersen. Foto: Håkon Otterå

Det produseres i dag små mengder østers, fisk og tare i Namibia, og nå ønsker  myndighetene å satse på oppdrettsnæringen. Med denne konferansen ville de inspirere til investering i oppdrett i Namibia

Namibia trenger investorer

- Finansiering er en av de viktige brikkene som mangler for at Namibia skal få fart på sin oppdrettsnæring, forteller Håkon Otterå. - De ønsker både nasjonale ordninger og utenlandsk kapital - og uttrykte sterkt ønske om norsk kapital og videre norsk bistand.

Sammen med Ann-Lisbeth Agnalt, Ole J. Torrissen, Arne Ervik og Audun Nerland var Otterå med i Havforskningsinstituttets delegasjon på konferansen, hvor målet var å dele de erfaringene vi har hatt med etableringen av den norske oppdrettsnæringen. I tillegg bidrog bl.a. også forskere fra Fiskeriforskning med sine erfaringer innen marked og kvalitet.

Billig arbeidskraft

- Det er behov for kartlegging, både med tanke på mulige arter, områder og teknologi, sier Otterå. - De må finne de rette lokaliteter og få den nødvendige kunnskapen. I Norge er oppdrettsnæringen teknologisk basert, men med den billige arbeidskraften og lavere teknologisk nivå vil det bli annerledes i Namibia.

De lokale farmerne og potensielle investorene som tok ordet på konferansen, la vekt på at namibiske myndigheter må legge til rette for næringen både gjennom politikk, finansiering og lovgivning.
- Forutsigbare og og stabile rammevilkår er viktig for å etablere en oppdrettsnæring og for å trekke til seg investorer, sa fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen i sin tale om erfaringene fra norsk akvakultur. 


Foredragene
Havforskningsinstituttets representanter holdt disse foredragene:

  • Ann-Lisbeth Agnalt: om akvakultur i Namibia - basert på rapport fra studietur i Namibia november 2002
  • Håkon Otterå: om fôr til akvakultur
  • Ole J. Torrissen: om oppdrettsteknologi
  • Arne Ervik: om miljømessige betraktninger.
  • Audun Nerland: om sykdom og sykdomsforebygging

Les mer
~ om fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid
~ om Nansen-programmet 


Oesters_150px.jpg

Østersfarm i Namibia

oesters_150px2.jpg

Østers

ministre_150px.jpg

Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen sammen med Namibias fiskeriminister, Dr. Abraham Iyambo

akvastasjon_150px.jpg

Akvakulturstasjon i Namibia

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett