Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Desember

Publisert: 14.12.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
Cod_200.jpg

Torsken i Barentshavet er ikke utryddingstruet

Det er utarbeidet en relativt god forvaltningsplan for torsken i Barentshavet, noe som trolig har bidratt til at denne bestanden er i en bedre forfatning enn de fleste andre torskebestander i verden. Utfordringen er å få bukt med det ulovlige fisket, slik at bestanden ikke avtar av den grunn. Noen fare for at torsken skal bli utryddet på grunn av fiske, er det imidlertid ikke. Det er snarere torskefiskeriet som er truet, fordi mindre uttak av torsk vil gjøre fisket mindre lønnsomt

Publisert: 07.12.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
180_alger.jpg

Beredskapsseminar for norsk sjømatnæring

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening avholder i disse dager et beredskapsseminar for norsk sjømatnæring. Sjømat fra Norge skal være trygg og forbrukerne skal ha tillit til råvarene, produktene og produsentene. Havforskningsinstituttet deltar på seminaret i forbindelse med sin rolle rådgiver i beredskapssaker.

Last ned:
Publisert: 20.12.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
svolv_210.jpg

Havforskningsinstituttet med i Nordområde-utvalget

Utenriksdepartementet, ved Jonas Gahr Støre, har opprettet et ekspertutvalg for nordområdene. Utvalget skal gi innspill til utformingen av en helhetlig norsk nordområdepolitikk og bidra til utviklingen av Barents 2020. Forskningssjef ved Havforskningsinstituttet i Tromsø, Ole Jørgen Lønne er blant de 12 medlemmene som utgjør Nordområdeutvalget.

Utenriksdepartementets nettsider
Publisert: 19.12.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
kolmule_230.jpg

Havforskningsinstituttets råd på kolmule

Havforskningsinstituttet støtter ICES råd om at kolmulefisket ikke bør overstige 1,5 millioner tonn i 2006. Instituttet understreker imidlertid at den store usikkerheten i bestandsberegningene betinger at bestanden og anbefalingen vurderes på nytt etter de norske og internasjonale kolmuletoktene på gytefeltet og i Norskehavet våren 2006.

Publisert: 22.12.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
mareano.jpg

Første trinn i MAREANO-kartleggingen fullført

Nå er de første områdene på Tromsøflaket kartlagt. Tydelige spor etter drivende isfjell på havbunnen viser at den har endret seg lite etter at isdekket forsvant for mer enn 10.000 år siden.

Publisert: 09.12.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
mareano_200.jpg

Mareano-prosjektet i gang

30. november gikk oppstartsmøtet for Mareano-prosjektet av stabelen. Forskerne begynner med å kartlegge områdene fra Lofoten og det sørlige Barentshavet. Prosjektet skal gi bedre kunnskap om havbunnen i dette området og den nye kunnskapen er svært viktig for arbeidet med den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet.

Publisert: 06.12.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
kart_150.jpg

Norsk vårgytende sild har endret overvintringsområde fra fjorder til havet

Norsk vårgytende sild er den største sildebestand i verden og også en av Norges viktigste fiskeressurser. Et karakteristisk trekk ved denne sildebestanden er at vandringsmønsteret varierer mellom perioder. Endringene i vandringsmønsteret kan være store og for eksempel har overvintringsområdet skiftet frem og tilbake mellom hav- og fjordområder opp gjennom historien. Endringene i vandringsmønster har hatt stor betydning for fiskeriene så lenge en har fisket sild i Norge og man snakker om skiftende sildeperioder med store konsekvenser for samfunnet. Etter en stabil vandringsperiode på ca 30 år er vi nå inne i en ny periode med store endringer i vandringsmønsteret.

Last ned:
Publisert: 09.12.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
Makrell150.jpg

Varmt i Nordsjøen, med innslag av makrell og brisling

Fra 26. oktober til 8. desember har det blitt foretatt et økosystemtokt i Nordsjøen. Målinger fra miljødata tatt under toktet viser at Nordsjøen er betydelig varmere enn det som er normalt på denne tiden. Det er også gjort mengdeberegninger av makrell og brisling.

Publisert: 13.12.2005 - Oppdatert: 24.04.2009
Cod_100.jpg

Torsken er ikke utryddingstruet

Havforskningsinstituttet har følgende kommentar til dagens mediaoppslag om at torsken kan bli utryddet: Den blandede norsk - russiske fiskerikommisjon har vedtatt en forvaltningsstrategi for torsk i Barentshavet som Det Internasjonale Havforskningsrådet (ICES) har evaluert som bærekraftig. I følge denne strategien skal det fastsettes årlige fiskekvoter for torsk i Barentshavet som er bærekraftige.

harald.gjoesaeter@imr.no