Hopp til hovedteksten
kolmule_230.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttets råd på kolmule

Havforskningsinstituttet støtter ICES råd om at kolmulefisket ikke bør overstige 1,5 millioner tonn i 2006. Instituttet understreker imidlertid at den store usikkerheten i bestandsberegningene betinger at bestanden og anbefalingen vurderes på nytt etter de norske og internasjonale kolmuletoktene på gytefeltet og i Norskehavet våren 2006.


Usikkerheten i beregningene skyldes først og fremst endringene i fiskemønsteret som gir en økende andel umoden fisk i fangstene på grunn av en mer nordlig fordeling av fisket. Bekymringen kommer av at toktene viser en større nedgang i bestanden enn det bestandsmodellene viser.

 

Fakta om kolmule

Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi munnhulen og gjellehulene er svarte

Kolmule

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet