Hopp til hovedteksten
baruna200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Tsunami-toktet er ferdig

At det er mykje slam og sand på korallreva utanfor Sumatra er eit av funna etter tsunami-toktet som no er i avslutningsfasa. I følgje Bjørn Serigstad har toktet gått etter planen, og forskarane som deltek har fått god dokumentasjon av forholda i havet utanfor Indonesia. I tillegg har dei fått kartlagt ein del av endringane som har skjedd på botnen etter jordskjelvet og tsunamien i vinter.


Av Beate Hoddevik Sunnset

- Det er mellom anna laga nye kart i eit område der barriere-reva sank med 1,5 meter, fortel Serigstad.

Besøk av presidenten

Båtane som har delteke på toktet er venta til land i løpet av dagen.
- Den indonesiske presidenten skal komme om bord i ein av båtane for å sjå litt nærare på den, seier Serigstad. Før toktet starta vart båtane oppgraderte med nytt utstyr slik at ein kunne gjere dei nødvendige undersøkingane av havbotnen. Dette utstyret har fungert etter planen, og ein er godt nøgde med dei resultata ein har fått.

Toktet har fått stor oppmerksomhet og mykje TV-dekning i Indonesia, mellom anna har ein fotograf frå indonesisk TV vore med under heile toktet for å lage innslag til eit naturprogram.

Mykje dokumentasjon

I løpet av toktet har forskarane, som kjem frå Noreg, Indonesia, Thailand og Russland, arbeidd med å skaffe fotodokumentasjon, både film og bilete, av forholda på botnen, i tillegg til at det er gjort fleire andre undersøkingar, som til dømes prøvefiske.

fishmarked100.jpg
Samtidig som undersøkingane ute på sjøen vart gjennomførte, reiste ei gruppe med forskarar langs land for å undersøke kor mykje fisk som vert levert no og før tsunamien. Desse opplysningane kjem også til å bli samanlikna med resultata frå prøvefisket.

Resultata klare til 20. november

Resultata frå toktet skal etter planen vere klare til 20. november. Då vert det arrangert ein workshop på Sumatra der resultata vil bli lagt fram.