Hopp til hovedteksten
logo_nature_com.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Påvirker fiske den genetiske utviklingen hos fisk?

[05.05.04] Fiske betyr at fisk blir fjernet selektivt fra en fiskebestand. Havforskere har funnet at over tid kan dette virke inn på den evolusjonsmessige utviklingen i bestanden. En av de påviste effektene er at fisk blir langt tidligere kjønnsmoden. Dette er temaet for en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Nature nylig, der forsker Mikko Heino ved Havforskningsinstituttet er en av forfatterne.

Nature-evolusjon-og-fiske.jpg

Stor skrei fra Lofoten rundt 1910. Skrei på denne størrelsen blir mer og mer sjelden fordi norsk-arktisk torsk blir kjønnsmoden i stadig yngre alder. (Foto: Norsk Folkemuseum, Oslo)

Naturlig utvalg er blant evolusjonens grunnprinsipper. Ved fiske blir fisk fjernet fra populasjonen, og ofte skjer dette svært selektivt. Store og gamle individer har større risiko for å bli fanget enn de små som kan svømme gjennom maskene. De som blir fanget, kan ikke lenger bidra med sitt genetiske materiale til de kommende generasjoner. Fiskebestander som er utsatt for kommersiell utnyttelse, blir påvirket om og om igjen av de samme mekanismene. Mye kan derfor tyde på at evolusjonen i bestanden dermed blir påvirket av fisket.

I fiskebestander som utsettes for fiske kan en som regel observere at fisk blir tidligere kjønnsmoden enn for noen tiår tilbake. Om arvestoffet hos fisken virkelig blir endret av fisket eller ikke, diskuteres i Nature-artikkelen.