Hopp til hovedteksten
logo_symposium.gif
Utskriftsvennlig versjon

Hva skjer med fisken når klimaet endrer seg?

Hvordan vil fiskebestander i havområdene våre bli påvirket av de varslede klimaendringene? Hva skjer med vandringsmønster, gyting og vekst? Og hvordan kan man forvalte fiskeriene når klimautviklingen blir en ekstra usikkerhetsfaktor? Dette er noen av temaene for det internasjonale klimasymposiet som går av stabelen i Bergen denne uken.

Pressemelding fra Havforskningsinstituttet, 10.05.04


Symposiet har fått tittelen ”The Influence of Climate Change on North Atlantic Fish Stocks” og holdes på Radisson SAS Hotel Bryggen i Bergen fra tirsdag 11. til fredag 14. mai 2004. Det er ICES (International Council for the Exploration of the Sea) som står bak symposiet, med Havforskningsinstituttet som medarrangør.

Informasjon om konferansen med program og alle detaljer finnes her: http://www.imr.no/2004symposium/

Utdrag fra programmet:

Tirsdag 11 mai kl 0945 – Åpningsforelesning:
Jim Hurrell, National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, USA, er verdenskjent for sin indeks som beskriver de atmosfæriske drivkreftene i Nordatlanteren, den såkalte NAO-indeksen. Det er et tett samspill mellom hav og atmosfære, og vinden er en av de sterkeste drivkreftene for Golfstrømmen over det nordlige Atlanterhavet. Hurrels indeks er trolig den mest brukte blant dem som studerer effekter av klima i det nordlige Atlanterhavet.
I sitt foredrag vil han snakke om hvordan de atmosfæriske drivkreftene har hatt betydning for Atlanterhavsstrømmen de siste årene, og han vil diskutere hvordan denne sammenhengen vil utvikle seg i framtiden. En av de største utfordringene vil bli å identifisere og forstå hvordan utslipp av klimagasser vil påvirke de atmosfæriske drivkreftene i framtiden, og om dette vil ha noe å si for Golfstrømmen i våre områder.

Onsdag 12 mai
Kl. 0830: Laura Richards, Fisheries and Ocean, Canada, vil snakke om hvordan rådgivning av fiskebestandene bør være under framtidige klimaforhold, og spesielt i perioder hvor klimaet er usikkert. Hun vil sammenligne forholdene i Stillehavet og Atlanterhavet og belyse de miljøforholdene som har størst betydning for rådgivningen.

Kl. 0915: Robin Cook, Marine Laboratory, Aberdeen, Scotland, setter søkelyset på hvordan klimautviklingen i Nordsjøen har endret seg siden 1950 og hva dette har betydd for bestandene av bunnfisk, særlig torsk og flyndre. Har utbredelse og mengde endret seg, og hva vil skje under fremtidige klimascenarier?

Kl. 0955: Geir Huse, Geir Ottersen og Aril Slotte, Havforskningsinstituttet, vil se på hvordan klimaet virker inn på vandringsmønstret til lodde og sild. Deretter vil de snakke om hva framtidens klima vil bety for vandringsmønstret. Sannsynligvis vil lodde bli mer påvirket enn sild.

1015: Ken Drinkwater, Havforskningsinstituttet, ser på hvordan fremtidens klima virker inn på torskebestandene rundt hele Nordatlanteren. Han tar utgangspunkt i at temperaturen vil øke i alle områder og antyder til dels store endringer i utbredelsesområde. En oppfølging av dette kommer i fordraget til Frode Vikebø, Svein Sundby, Bjørn Ådlandsvik og Øyvind Fiksen (kl 1100), som gjennom modellstudier har konsentrerer seg om torskebestanden i Barentshavet.

1400: George Rose, Memorial University, St. John’s, Canada, vil se på vandring og utbredelse av fisk i relasjon til klima. Han går tilbake i tid og tar for seg historiske eksempler på hvordan utbredelsen av ulike arter har endret seg i forhold varierende  klimaforhold. Han forsøker også å kvantifisere en del av disse sammenhengene.

 

Fakta om klima

Atmosfæren
Gjennomsnittlig vær over en utvalgt periode
Beskrives av egenskaper som lufttemperatur, nedbør og vind

Havet
Gjennomsnittlig miljøforhold over en utvalgt periode
Beskrives av egenskaper som havtemperatur, saltholdighet, strøm og vannstand

Klima og klimastatus