Hopp til hovedteksten
kongekrabbepod_m_dykker.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Endelig norsk observasjon av kjent kongekrabbefenomen

Journalist og undervannsfotograf Geir Randby (ssr-tv) fant ”nåla i høystakken” da han fikk filmet en ansamling av flere hundre små kongekrabber, en såkalt pod. Observasjonen ble gjort i Kongsfjord i Finnmark, et av de første stedene krabben etablerte seg på denne kyststrekningen. Det er derfor ikke overraskende at den store ansamlingen av krabbeyngel ble funnet nettopp her.

I forbindelse med "Ut i naturen" på NRK1, 11.05.04:

Krabbene samler seg trolig på denne måten for å unngå å bli spist. I Alaska har observasjoner vist at krabbene kan samles i pods på opptil 500.000 individer for å verne hverandre. Krabbene sprer seg om kvelden for å spise og samles igjen i grupper om morgenen. Dette kan bety at krabbene i Alaska er utsatt for dag-aktive predatorer, mens de om natten kan spise uforstyrret.

Småkrabber i skjul

Når krabben har klekt ut av egget, vil den drive med vannstrømmen. Krabben utvikles og synker etter hvert ned på bunnen. Den gjemmer seg mellom tang og steiner på grunt vann hvor den finner mat og beskyttelse mot predatorer. Etter to år har krabben nådd en størrelse hvor den ikke lenger er så sårbar. Den forlater skjulet sitt og kan, sammen med andre krabber på samme størrelse, samle seg i store baller på havbunnen. Det er da slike pods kan observeres. Voksne krabber samler seg også i pods. Dette forekommer på våren før reproduksjon og er et kortvarig fenomen. Da kan hundrevis av voksne krabber samle seg innen et relativ lite område for siden å spre seg igjen.

Forskning planlagt

Hvordan de små bunnlevende krabbene påvirker sitt miljø når de sprer seg langs norskekysten er lite kjent. Derfor skal Havforskningsinstituttet sette i gang forskning på nettopp dette livdsstadiet hos kongekrabben.

 

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Kongekrabbe