Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Avlsstasjon i Tromsø

Regjeringen ønsker å kjøpe av Troms Marin Yngel's torskeoppdrettsanlegg for avlsforskning i Tromsø til bruk for avlforskning og til å utvikle et avlsprogram på torsk. Som nasjonal aktør støtter Havforskningsinstituttet dette initiativet som er et viktig bidrag i utviklingen av torskeoppdrett i Norge.


Suksessen i norsk havbruksforskning startet med bygging av to avlsstasjoner for laks i 1971, en finansiert av Landbruksdepartementet på Sunndalsøra (Akvaforsk) og en i Matre finansiert av Fiskeridepartementet (Havforskningsinstituttet). Avlsforskningen, og også drift av avlsprogrammene på laks, var i sin helhet finansiert av staten helt fram til 1987. Også etter den tid er en vesentlig del av avlsforskningen på laks finansiert av statlige midler. Det samme gjelder også avlsforskningen på våre varmblodige husdyr.

Fiskeridepartementet har bestemt at avslforskningen på torsk skal ha sin base i Tromsø, og at denne skal danne grunnlaget for et avlsprogram på torsk. Oppbygging av en avlsstasjon er nødvendig både for å kunne ha et godt forskningsredskap og for å kunne utvikle et avlsprogram. Etter Havforskningsinstituttets mening er det fornuftig av hensyn til fare for spredning av sykdommer å skille avlsstasjonen ut fra forskningsstasjonene. Vi tror heller ikke at de eksisterende stasjonene som finnes i Matre, Austevoll, Sunndalsøra eller Kårvika, har kapasitet til å ta denne aktiviteten inn i sine anlegg.

Avlsstasjonen i Tromsø vil selvsagt ikke være til hinder for en privat satsing inn mot dette området. En avlsstasjon vil imidlertid gi forvaltningen mulighet til å legge føringer på hvordan avlsarbeidet skal drives. Slike føringer kan være tiltak for å begrense miljøvirkninger av torskeoppdrett slik som genetiske interaksjoner mot vill fisk og sykdomsbekjempelse.

Havforskningsinstituttet mener det er fornuftig å bygge en avlsstasjon for torsk. Å legge denne stasjonen til Tromsø var et politisk valg foretatt av tidligere statsminister Jens Stoltenberg. Vi kan ikke se at det er sterke faglige argumenter mot en slik lokalisering.