Hopp til hovedteksten
snokrabbe.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Snøkrabbe i Barentshavet

Under Havforskningsinstituttets vintertokt øst i Barentshavet ble det tatt flere tråltrekk ved Gåsbanken med betydelige mengder snøkrabbe. Det er fanget krabber av alle størrelser og kjønn. Det mest foruroligende er at det også tas hunnkrabber med utrogn, noe som klart indikerer at arten formerer seg i Barentshavet.

Havforskningsinstituttet har en tid registrert fangst av snøkrabbe i Barentshavet, og flere registreringer av enkeltobservasjoner er gjort både ved Gåsbanken og så langt vest som ved Båtsfjord. Det er også en registrering fra Mehamnleira ca. 7136 N og 2730 E, noe som indikerer at den også sprer seg vestover.

Dataene fra det nevnte toktet er enda ikke bearbeidet. Prøvene er frosset ned, og genetisk kartlegging er planlagt.

Snøkrabben finnes både på øst- og vestkysten av det amerikanske kontinent, hvor det fangstes kommersielt i store mengder. Fiske etter snøkrabbe på vestkysten av Grønland startet på begynnelsen av 1990-tallet, og kvotene er på ca. 5000 tonn mot ca. 95 000 tonn på østkysten av Canada. 

Kontaktpersoner

Forskningsgruppeleder Jan Sundet: 77 60 97 40
Forsker Jan Alvsvåg: 55 23 86 70
 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Fakta om snøkrabbe

Latinsk navn: Chionoecetes opilio
Familie: Majidae
Naturlig utbredelse: Det nordvestlige Atlanterhavet. Finnes også i et stort område i det nordlige Stillehavet
Maks skallbredde: Varierer fra område til område. Hann: 58 og 165 mm. Hunn: mellom 50 og 100 mm
Levetid: Opptil 15 år
Føde: Bunndyr som krepsdyr, muslinger og slangestjerner
Særtrekk: Hannen utgjør den kommersielle delen av bestanden. På grunn av naturlig nedbryting av skallet er den kun tilgjengelig for fiske i 3-4 år etter siste skallskifte.

Snøkrabbe