Hopp til hovedteksten
torsk_fra_siden.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Nye reguleringer av kysttorsk

Havforskningsinstituttet er bedt om å gi kommentarer i forbindelse med nye reguleringer av kysttorsk.

Utgangspunktet for Havforskningsinstituttet råd har vært at Det internasjonale råd for havforskning har tilrådd nullfangst av kysttorsk i 2004. I høringsuttalelsen gikk instituttet derfor inn for strengere reguleringer enn det som nå er fastsatt.

Havforskningsinstituttet tror at de vedtatte reguleringstiltakene vil bidra positivt til bestandsutviklingen for kysttorsk. Det er likevel et spørsmål om tiltakene er strenge nok til å gi et vesentlig bidrag til oppbygging av bestandene av kysttorsk. Dette kan bare tiden vise.

Fakta om kysttorsk nord for 62°N

Latinsk navn: Gadus morhua
Gyte-, oppvekst- og beiteområde: Fjorder og kystnære områder
Størrelse:
1,3 m og 40 kg
Alder ved kjønnsmodning: 3–6 år. Kan bli 20 år, men sjelden over 15 år
Antall egg: Førstegangsgytere kan gi 400 000 egg, de eldste 15 millioner egg
Føde: Alt fra plankton til fisk
 

Kysttorsk nord for 62ºN