Hopp til hovedteksten
nyhet_statusrapporter.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Mange aktuelle tema i årets statusrapporter

23. mars legger Havforskningsinstituttet fram årets statusrapporter om havbruk, havets ressurser og havets miljø. Rapportene gir oversikt over tilstanden i norske fiskerier og i havbruksnæringen, samt miljøtilstanden i havområdene våre. Her finner du et lite knippe av temaartiklene i rapportene.

(Alle pekere er til pdf-filer)

Lakselus og dyrevelferd
– Det er bare et spørsmål om tid før det foreligger en vaksine mot lakselus, fastslår forskerne Petter Frost og Frank Nilsen. De gjør rede for hvordan genforskerne ved Havforskningsinstituttet jakter på enkeltgenene som vil muliggjøre en slik vaksine.

Forskningsdirektør Ole J. Torrissen drøfter begrepet dyrevelferd og ser på hvilke utfordringer havbruksnæringen står overfor. Blant annet er dødeligheten blant oppdrettsfisk så høy som 20%, og deformert fisk er ikke uvanlig.

Issmelting i nordområdene
Professor Sigbjørn Grønås ved Universitetet i Bergen kritiserer i en annen artikkel Olje- og energidepartementet for å ha unnlatt å analysere værforholdene i utredningen om helårs oljevirksomhet i Barentshavet.

Fiskens gener påvirkes av fiske
– Evolusjon og naturlig utvalg hos fisk blir betydelig påvirket av fiske. Dette gjør at genetiske endringer kan oppstå på bare noen få generasjoner. Dette er en ny utfordring for fiskeriforskning og -forvaltning, skriver forskerne Heino, Dieckmann, Engelhard og Godø.

Kjellrun Hiis Hauge mener forskerne må bli flinkere til å formidle usikkerhet i forhold til bestander og kvoter, samtidig som forvaltere og samfunn må akseptere at kunnskapen forblir usikker. – Forvalterne spør etter et presisjonsnivå det etter mitt skjønn ikke er mulig å oppnå, skriver hun.

En rekke av artiklene er levert av eksterne aktører. Blant annet skriver Marius Dalen og Marius Holm i Miljøstiftelsen Bellona at havbruksnæringen har et ufortjent dårlig rykte. Bellona har gått næringen nøye etter i sømmene gjennom flere år.

Rapportene ble offentliggjort tirsdag 23. mars. Presentasjoner fra offentliggjøringen finnes her