Hopp til hovedteksten
stadrusslandbilde_150.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Kysten Stad-Russland uten overgjødsling

De norske tilførslene av næringsstoffer til kystlinjen fra Stad i Sogn og Fjordane til russergrensa i Finnmark er svært lave. Kyststrekningen er dermed generelt ikke et problemområde med hensyn til overgjødsling. Enkelte steder kan imidlertid situasjonen være noe annerledes.


Resultatene betyr at SFT kan fortsette praksisen med å se på utslippsreduserende tiltak ut fra lokale forhold, som for eksempel tilførsler av miljøgifter og bakterier, samt fare for nedslamming.

stadrusslandkart_150.jpg

Uten overgjødsling: Norskekysten fra Stad i Sogn og Fjordane til den russiske grensen i Finnmark er ikke påvirket av overgjødsling. Kart: SFT

Kartlegger overgjødsling i europeiske kystfarvann

Dette kommer fram i en ny rapport Havforskningsinstituttet har laget på oppdrag fra SFT. Rapporten er et ledd i Oslo-Paris-konvensjonens (OSPAR) arbeid med å kartlegge status for overgjødsling i europeiske kystfarvann.

Norske tilførsler betyr lite

Det er næringsstoffene nitrogen og fosfor som betyr mest i forhold til overgjødsling. De viktigste kildene til dette på denne kyststrekningen er fiskeoppdrett og landbruk. De norske tilførslene betyr imidlertid svært lite for konsentrasjonene av næringsstoffer på den undersøkte kyststrekningen.

Trondheimsfjorden har de største og mest konsentrerte tilførslene. Her fører de menneskeskapte utslippene til omtrent fem prosent økning i forhold til det som naturlig finnes i vannet.

Foto: Jon L. Fuglestad

 

 Les mer:

OSPAR Common Procedure for Identification of Eutrophication Status: Application of the Screening Procedure for the Norwegian coast north of 62oN (Stad–Russian border) (PDF-fil på 1511 kB)      

Om overgjødsling (Miljøstatus i Norge)

Oslo-Paris-konvensjonen (OSPAR)

Spørsmål kan rettes til:
SFT: Rådgiver Jon L. Fuglestad, seksjon for miljødata, telefon: 22 57 37 26, e-post: jon.fuglestadsft.no@ Havforskningsinstituttet: Hein Rune Skjoldal, telefon: 55 23 69 46, e-post: hein.rune.skjoldalimr.no@