Hopp til hovedteksten
hva_lever_i_dyphavene_MARECO.no.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Hva lever i dyphavene?

Dette spørsmålet skal det norsk-koordinerte MAR-ECO-prosjektet prøve å gi noen svar på. MAR-ECO har fått mye medieoppmerksomhet både i inn- og utland. Nå har MAR-ECO fått nye nettsider, og i påsken vil Dagsrevyen sende en reportasje om prosjektet. Hovedtoktet med F/F ’G.O.Sars’ til Den midtatlantiske rygg starter 5. juni.


Av Ingrid Dreyer

 

Havdypene på kloden vår er svært lite utforsket, og vi vet ikke mye om hva dypene skjuler av dyre- og planteliv. MAR-ECO er et internasjonalt forskningsprosjekt som skal gi oss ny kunnskap om økosystemene dypt i havet langs Den midtatlantiske rygg mellom Island og Azorene. 60 forskere fra 16 land deltar i MAR-ECO, og Norge er representert ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen, som er koordinatorer for prosjektet.

Nye nettsider og mye medieoppmerksomhet
MAR-ECO og Census of Marine Life er svært opptatt av forskningsformidling til et bredt publikum. Nylig ble det nye nettstedet til MAR-ECO lansert. Det kan utforskes på www.mar-eco.no. Nettsidene inneholder informasjon rettet både mot et allment publikum, mot skoleelever og studenter og mot forskerne som er med i prosjektet.

Prosjektet har allerede vakt oppsikt og fått betydelig oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. NRK Dagsrevyen er nå i ferd med å lage en reportasje som skal vises på fjernsyn i påskeuken, mens et kamera-team fra TV-programmet Schrødingers katt har fått billett til å være med på første halvdel av toktet for å gjøre opptak.

Eget forskningsprogram ved Havforskningsinstituttet

hva_lever_i_dyphavene_ill_600.jpg

Kartet viser hvor hovedtoktet skal gå: Fra Bergen til sør for Island, langs Den midtatlantiske rygg til Azorene og deretter samme vei tilbake. (Klikk på bildet for større versjon)

MAR-ECO har også fått status som eget program ved Havforskningsinstituttet. I dette programmet er samlet prosjekter ved Havforskningsinstituttet som danner elementer av det internasjonale prosjektet. En hel del forskningsgrupper ved instituttet bidrar med personellressurser til disse prosjektene, mens det meste av driftmidlene kommer fra eksterne bevilgninger. Programstatusen øker eksponeringen og fokuseringen av innsatsen.

MAR-ECO er i sin tur et element i Census of Marine Life, som er et internasjonalt forskningsprogram for å kartlegge mangfold og utbredelse av liv i verdenshavene.

Utstilling av dyphavsarter i juni
Forskere undersøker fortsatt materiale fra den første bølgen med oseanografiske ekspedisjoner for over hundre år siden, blant annet den fire måneder lange Norskehavsekspedisjonen til havforskerne John Murray og Johan Hjort i 1910. Funn fra dette toktet har vært oppbevart på Bergen Museum og skal vises fram på en utstilling som åpner tidlig i juni.

Det to måneder lange hovedtoktet med F/F ’G.O.Sars’ starter 5. juni. Det blir anløp i Horta på Azorene 3.-4. juli og retur til Bergen 4. august. I tillegg til ’G.O.Sars’ skal linefartøyet MS ’Loran’ delta under siste del av toktet.