Hopp til hovedteksten
Johan_Hjort_180.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Årets kolmuletokt er i gang

Fredag 19. mars kastet forskningsfartøyet Johan Hjort loss og satte kursen mot kolmulens gytefelt vest for De britiske øyer. Kolmuletoktet skjer i samarbeid med R/V Tridens fra Nederland, R/V Celtic Explorer fra Irland og R/V Fridtjof Nansen fra Russland. Det er første gangen toktet gjennomføres med så bred internasjonal deltakelse, noe som trolig skyldes den enorme veksten i kolmulefisket de siste årene.

kolmule2.jpg

Kolmulefangsten i 2003 var på rekordhøye 2,3 millioner tonn. Dette vil si overfiske på nesten 300 prosent i forhold til anbefalingene fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES). Likevel har fiskerne i år rapportert om et rimelig godt fiske, som foreløpig drives nesten uten regulering. Fiskerne melder også at det er fanget mye stor kolmule, noe som indikerer at  store årsklasser fra 1999 og 2000 fortsatt er viktige for fisket. De samme årsklassene var også grunnlaget for fisket i 2002 og 2003. Betyr dette at rekrutteringen etterpå har vært dårlig, noe som fører til dårligere kolmulefiske i fremtiden? Eller har havforskerne underestimert disse årsklassene i bestandsberegningene? Slike spørsmål håper man at årets tokt skal gi svar på.

Internasjonalt samarbeid gir god dekning

"Johan Hjort" er valgt som referansefartøy, og den første oppgaven for "Johan Hjort" er derfor å interkalibrere mot de andre fartøyene. Etterpå skal "Johan Hjort" mengdemåle kolmuleforekomster på nordlige deler av Porcupinebanken, kontinentalskråningen ved Hebridene, rundt Rockall og sør for Færøyene. Fartøyet er tilbake i Bergen 19. april. Internasjonalt samarbeid gjør det mulig å få en rimelig god dekning av gyteområdene. Resultatene fra alle fartøyene skal slås sammen på et møte i Bergen like etter toktet.

Kolmulearbeidsgruppen under Det internasjonale råd for havforskning (ICES) bruker resultatene fra toktet som tuningsdata i bestandsberegninger. Havforskningsinstituttet har med noen få unntak gjennomført slike tokt siden tidlig på 1970-tallet, en tidsserie som er enestående.

Fakta om kolmule

Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi munnhulen og gjellehulene er svarte

Kolmule