Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Norsk-arktisk blåkveite

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2004

Status

Situasjonen for blåkveite-bestanden er usikker. Beregningene viser at dagens totalbestand og gytebestand er lav sett i forhold til tidligere i historien, men det har vært en moderat vekst i senere år. I 2003 er både gyte- og totalbestand beregnet til å være over gjennomsnittet for de siste 20 år. Fiskedødeligheten har de siste år vært litt under langtidsgjennomsnittet, med 2003-verdien som den laveste siden 1981. Rekrutteringen har vært stabil, men lav siden 1990.

Forvaltningsråd

CES anbefaler at fangstene ikke må overstige 13 000 tonn i 2005 for å ha fortsatt vekst i bestanden.

De fleste fiskeriuavhengige data (tokt) viser en positiv bestandsutvikling de siste årene, men bestandsvurderingen er fortsatt usikker. En reduksjon i fiskedødelighet er derfor ønskelig for å sikre videre vekst. Ytterligere tiltak for å begrense fangstene, slik som utvidet kvoteregulering, stengning av områder og strengere bifangstgrenser bør innføres og håndheves effektivt.

Anbefalt fangst 2004: under 13.000 tonn

 ~ tilbake