Hopp til hovedteksten
havbeiteboken.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Ny bok om havbeite

Den internasjonale konferansen ”Second International Symposium on Stock Enhancement and Sea Ranching” ble holdt i Kobe, Japan i 2002. Konferansen fikk stor internasjonal oppmerksomhet med 400 deltakere fra en rekke land. Et utvalg av bidragene som ble lagt fram på konferansen er nå utgitt i bokform.

Boken inneholder 40 vitenskapelige artikler fordelt på følgende tema:

  • The present situation of stock enhancement
  • Seed quality and techniques for effective stocking
  • Health management of hatchery stocks
  • Methods for evaluating stocking effectiveness
  • Population management in stock enhancement and sea ranching
  • Management of stocked populations
  • Ecological interactions with wild stocks
  • Genetic management of hatchery and wild stocks
  • Socio-economics of stock enhancement
  • Case studies

Norge var godt representert på konferansen, og fem av artiklene er skrevet av forskere ved Havforskninginstituttet.
 
Utsetting for å styrke ville bestander har vært gjort siden slutten av 1800-tallet, men det var først på 1980-tallet at en for fullt begynte å se på det vitenskapelige grunnlaget for havbeite.
Norge var her langt framme, og flere store program ble gjennomført, blant annet PUSH-programmet. Også i dag er det stor interesse for havbeite. I Norge arbeides det med å utvikle havbeite med hummer og kamskjell, mens en rekke arter utprøves andre steder i verden.

Boken er et viktig bidrag for den fremtidige utviklingen av havbeite. Vitenskapelig dokumentasjon av tidligere forsøk er en forutsetning for å kunne utvikle havbeite videre.
En må lære av feil som er gjort, og en må kunne se muligheter. 

"Stock Enhancement and Sea Ranching - Developments, pitfalls and opportunities"
Second Edition
Redigert av Kenneth M. Leber, Center for Fisheries Enhancement, Mote Marine Laboratory,  Florida, USA; Shuichi Kitada, Faculty of Marine Science, Tokyo University of Marine Science and Technology, Japan; Lee. Blankenship, Northwest Marine Technology Inc., Washington, USA og Terje Svåsand, Havforskningsinstituttet.
560 sider, ISBN 1-4051-1119-4

Les mer om boken hos forlaget

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett