Hopp til hovedteksten
Clemet_Kristin.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Clemet til Havforskningsinstituttet

Onsdag 18. august 2004 kommer statsråd Kristin Clemet til Bergen for å samtale med marinforskere ved Universitetet i Bergen (UiB) og Havforskningsinstituttet (HI) om deres arbeidssituasjon.

Pressemelding 16.08.04:

Regjeringen tar sikte på å legge frem en ny stortingsmelding om forskning i 2005. I løpet av 2004 besøker derfor forskningsministeren et bredt utvalg forskningsmiljøer over hele landet. Hovedmålet med besøkene er å møte enkeltforskere fra ulike miljøer og få et inntrykk av hvordan forskerne opplever sin hverdag. Onsdag 18.august besøker Clemet Norges marine hovedstad - Bergen. Der er det et tett og utstrakt samarbeid mellom en rekke institusjoner som driver med marin forskning, som Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret, Norsk institutt for sjømat- og ernæringsforskning (NIFES) og Veterinærinstituttet. Denne gang møter statsråden marine forskere fra UiB og HI til dialog om deres arbeidssituasjon og vilkår. Hun blir også presentert for Intervet Norbio og Biosense, to bioteknologiselskap som springer ut av UiBs marine forskningsmiljø.

Program for dagen:

Kl. 12.55-13.15 Oppstart på Høyteknologisenteret (HIB), (Møterommet på I-lab, 2.etg. i bioblokken). Velkommen ved Kåre Rommetveit. Overblikk over den marine forskningen ved UiB ved dekanus Dag L. Aksnes.
Kl. 13.15-14.00 Lunsj og samtale om forskningsledelse med instituttledere fra Institutt for biologi, Geofysisk institutt og Institutt for geovitenskap
Kl. 14.00-14.55 Samtale med marinforskere ved UiB
Kl. 14.55-15.15 Kort presentasjon av Biosense og Intervet Norbio. Diskusjon.
Kl. 15.15-15.20 Pause
Kl. 15.20-15.35 Presentasjon av Havforskningsinstituttet
Kl. 15.35-16.30 Samtale med marinforskere ved Havforskningsinstituttet
Kl. 16.35  Avreise

Kontaktpersoner:
For spørsmål til Havforskningsinstituttet:
Kari Østervold Toft, seniorrådgiver HI, tlf 55 23 85 38, mobil 91 38 06 29

For spørsmål til Universitetet i Bergen:
Randi E. Taxt, assisterende fakultetsdirektør, UiB, mobil 41 47 92 27

For spørsmål til UFD:
Heidi Østbø Haugen, Forskningsavdelingen UFD, telefon 22 24 74 77, mobil 45 42 49 13

Mer informasjon om Forskningsmeldingen:
odin.dep.no/ufd/norsk/forskning/p30005331/bn.html