Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Må ha tiltak mot lakselus i Hardangerfjorden

Situasjonen for de ville bestandene av laks og sjøørret i Hardangerfjorden er alvorlig, og tiltak bør settes i verk for å redusere spredningen av lakselus fra oppdrettsanlegg i området. Dette er konklusjonen i en rapport Havforskningsinstituttet har utarbeidet for Fiskeridirektoratet.

Pressemelding fra Havforskningsinstituttet, 29.03.04


Undersøkelser viser at antall gytefisk i Hardangerfjorden er betydelig redusert, og sjøoverlevingen for laks og ørret er lavere her enn i andre sammenlignbare områder.

Havforskningsinstituttet anbefaler i rapporten at man senker tiltaksgrensen for behandling mot lakselus og for avlusing av oppdrettsanlegg. Konkret foreslår man å:

  • sette tiltaksgrensen til 0,1 modne hunnlus i perioden 15. mars til 15. juli
  • ha en tiltaksgrense 0,5 resten av året

Disse tiltakene bør så følges opp med et overvåkingsprogram i Hardangerfjorden med blant annet:

  • Måling av smittepress for villsmolt i utvandringsperioden
  • Overvåkning av lusesituasjonen i oppdrett - egenrapportering og kontroll
  • Overvåkning av lusesituasjonen på prematur sjøørret
  • Måling av smittepress for villsmolt i utvandringsperioden
  • Overvåkning av rømming av fisk fra oppdrett - egenrapportering og kontroll/prøvefiske
  • Genetisk overvåking av oppvandrende gytefisk i utvalgte vassdrag

Reduksjon på opptil 80 prosent må til
For raskt å kunne påvise om tiltakene er tilstrekkelige for å komme ned på et akseptabelt nivå av lakselussmitte, trenger man en reduksjon på opptil 80 prosent i forhold til dagens nivå.

Kontaktpersoner
Forskningsdirektør Ole Torrissen: 55 23 63 71 / 908 39 556
Forskningsgruppeleder Håkon Otterå: 55 23 68 98 / 950 65 762
Informasjonssjef Jo Høyer: 55 23 85 21/ 951 19 216

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus