Hopp til hovedteksten
kolmule_jm2003_01.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Fortsatt stor kolmulebestand, men svakere rekruttering

Gytebestanden av kolmule holder seg fremdeles på et toppnivå, til tross for at det i fjor ble fisket mer enn 2 millioner tonn. Den målte gytebestanden ligger på samme nivå som i 2002 og i 2003. Bestanden er dominert av eksepsjonelt sterk rekruttering fra årene 1995-2000, mens rekrutteringen senere er svakere.

Pressemelding fra Havforskningsinstituttet 22.04.2004:

Målingene viser at antall fisk har minket. Gytebestanden holder seg oppe på grunn av individuell vekst av moden fisk , og i mindre grad på grunn av rekruttering.

Kolmuletoktet ble gjennomført i perioden 19. mars til 18. april og dekket området fra Porcupinebanken vest for Irland til Færøyene – Shetlandkanalen, samt  området rundt Rockall. Årets tokt ble gjennomført i samarbeid med Russland, Irland og Nederland, med ett forskningsfartøy fra hvert land, og er første gang med så bred internasjonal deltakelse.

 

Fakta om kolmule

Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi munnhulen og gjellehulene er svarte

Kolmule