Hopp til hovedteksten
HI_logo_120.gif
Utskriftsvennlig versjon

Inviterer næringen til seminar om kongekrabbe

Onsdag 26. mai vil Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet arrangere et seminar i Tana bru for å videreformidle erfaringer og resultat fra teknisk utviklingsarbeid i tilknytning til fangst og bifangst av kongekrabbe. Målgruppen er aktive aktører i næringen som er berørt av problemet med kongekrabbe.


Utviklingsprosjektet har sin basis i handlingsplan fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. En gruppe sammensatt av fiskere, forskere og forvaltere står for prosjektets innhold og prioritering. Arbeidet har vært konsentrert om følgende to hovedområder:

  • et lettere og mer ressursvennlig fiske etter kongekrabbe med teine
  • reduksjon av kongekrabbe som bifangst i garnfiske etter torsk og rognkjeks, samt alternative fiskeredskap  

På informasjonsseminaret vil en ta opp emner tilknyttet kongekrabbens adferd, bifangstregistrering, resultat- og erfaring fra redskapsteknisk utviklingsarbeid, samt synspunkter fra fiskere og fiskeredskapsprodusent som har vært involvert i prosjektarbeidet. 

kongekrabbeseminar-2_200.jpg
Programmet er tilgjengelig her eller kan bli tilsendt på forespørsel. Seminaret er rettet mot aktive kystfiskere i Finnmarksregionen og mot fiskeredskapsprodusenter.

Seminaret arrangeres på Comfort Hotel Tana i Tana bru kl. 11.00-17.00. Underveis vil det bli enkel servering av kaffe og lunsj.

Det er ingen bindende påmelding, men av plasshensyn ber vi om at interesserte melder seg til:
Gjermund Langedal (gjermund.langedalfiskeridir.no@) tlf. 55 23 80 00 eller
Brynjulf Fermann (brynjulf.fermannfiskeridir.no@) tlf. 78 94 19 30.

kongekrabbe-fiskdir-logo.jpg
HI_logo_120.gif

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Kongekrabbe