Hopp til hovedteksten
kolmule_jm2003_01.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Fortsatt stor kolmulebestand, men svakere rekruttering

Gytebestanden av kolmule holder seg fremdeles på et toppnivå, til tross for at det i fjor ble fisket mer enn 2 millioner tonn. Den målte gytebestanden ligger på samme nivå som i 2002 og i 2003. Bestanden er dominert av eksepsjonelt sterk rekruttering fra årene 1995-2000, mens rekrutteringen senere er svakere.

Pressemelding fra Havforskningsinstituttet 22.04.2004:

Målingene viser at antall fisk har minket. Gytebestanden holder seg oppe på grunn av individuell vekst av moden fisk , og i mindre grad på grunn av rekruttering.

Kolmuletoktet ble gjennomført i perioden 19. mars til 18. april og dekket området fra Porcupinebanken vest for Irland til Færøyene–Shetlandkanalen, samt  området rundt Rockall. Årets tokt ble gjennomført i samarbeid med Russland, Irland og Nederland, med ett forskningsfartøy fra hvert land, og er første gang med så bred internasjonal deltakelse.

Kontaktpersoner:
Forsker Mikko Heino tlf 55 23 69 62 / 41273454
Forsker Svein Iversen tlf 55 23 84 07
Forsker Reidar Toresen tlf 55 23 84 20
Forskningsdirektør Åsmund Bjordal tlf 55 23 86 90
Informasjonssjef Jo Høyer tlf  55 23 85 21 / 95 11 92 16

Fakta om kolmule

Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi munnhulen og gjellehulene er svarte

Kolmule