Hopp til hovedteksten
eggband.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Dusør for eggbånd fra breiflabb!

Havforskningsinstituttet tilbyr nå dusør til fiskere, oppdrettere og andre som finner befruktede eggbånd fra breiflabb flytende fritt i sjøen.


Disse lange gelatinøse båndene, som av og til blir funnet flytende nær overflaten, kan gi oss viktige opplysninger om gytefelt og gytetid i norske farvann. Slike observasjoner vil også kunne gi oss muligheten til å vurdere betydningen av lokal gyting i forhold til driften av eggbånd og larver fra gyteområder vest for De britiske øyer. Eggbånd tatt direkte fra breiflabb-hunner er ikke av interesse for denne studien.

Ideelt sett bør en del av eggbåndet (ca. en liter) fryses og dato og posisjon noteres for videre analyser ved Havforskningsinstituttet. Vi er også interesserte i andre opplysninger om observerte eggbånd.

Eggbåndene på bildene, som er tatt av Ingjarl Skarvøy fra PanFish, ble observert av en fiskeoppdretter ved Aukrasanden på øya Gossen i Møre og Romsdal den 29. mars 2001.

eggband2.jpg

Fryseprøve av eggbånd med opplysninger om dato, geografisk posisjon/område for funnet, samt navn og adresse til finneren kan sendes til:

Havforskningsinstituttet v/Otte Bjelland
Nordnesgt. 33
Postboks 1870
5817 Bergen.

 

Fakta om breiflabb

Latinsk namn: Lophius piscatorius
Andre namn: Flabb, marulk, ulke, sjødjevel, havtaske og storkjeft
Familie: Breiflabbfamilien (Lophiidae)
Gyteområde: Kontinentalskråninga (1000–1800 m) vest for Storbritannia, men òg i norske fjordar og djupare deler av sokkelen
Føde: Fisk, krepsdyr og blekksprut
Levetid: Meir enn 25 år
Maks storleik: Kan bli 2 m lang
Særtrekk: Breiflabben er ein dårleg symjar som ligg på botnen og vifter med ryggfinnestrålen for å lokke til seg småfisk. Byttet blir sugd inn i gapet på fisken når han opnar kjeften.

Breiflabb

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet