Hopp til hovedteksten
tobis_170.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Bekymring for tobisbestanden

Pressemelding 02.04.04: Situasjonen er meget bekymringsfull både for årets fiske og bestandens tilstand. Det bekrefter et letetokt etter tobis i norsk økonomisk sone (NØS) i Nordsjøen, som ble gjennomført 21.–27. mars i år med tråleren MS ’Leanja’.

Området som ble dekket strekker seg fra Vikingbanken i nord til de viktige tobisfeltene på og omkring Vestbanken i sør. Det ble kun påvist ubetydelige mengder tobis. Det er ennå tidlig på året, slik at det ikke kan utelukkes at tobisen fremdeles befinner seg nedgravd i sand og således er utilgjengelig for fangst. 

Havforskningsinstituttet finner imidlertid grunn til å uttrykke bekymring for tobisbestanden i NØS. I 2003 var fisket meget svakt, dette til tross for en sterk årsklasse i 2001. Denne årgangen ble imidlertid fisket opp allerede som null- og ettåring. I 2002 var det meget svak rekruttering. Fisket i 2004 avhenger således av størrelsen på 2003-årgangen. Høsten 2003 var utbyttet av yngelfisket svakt i forhold til innsatsen, noe som indikerer en svak årgang.

Dette sammenholdt med årets letetokt gjør situasjonen meget bekymringsfull, både med hensyn til årets fiske og faren for at bestanden befinner seg i en ytterst alvorlig situasjon. Havforskningsinstituttet vil derfor nøye overvåke fiskeriet som ble åpnet 1. april.

Kontaktpersoner:
Forskningsdirektør Ole Arve Misund, tlf 55 23 84 97/911 74 186
Forsker Tore Johannessen, tlf 37 05 90 21
Informasjonsrådgiver Monika von Minden, tlf 55 23 85 16

Fakta om tobis

Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen
 

Tobis

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak