Hopp til hovedteksten
skreikart_2004_farger_200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Årets skreitokt er avsluttet

Skreitoktet 2004 ble avsluttet 4. april. Den siste uken ble Vestfjorden dekket. Det ble i Vestfjorden bare registrert om lag en fjerdedel av mengden torsk sammenlignet med i 2003.

Totalt i hele dekningsområdet ble det i 2004 registrert om lag samme mengde torsk som i 2003. De beste forekomstene ble funnet på Røstbanken og sørvest av Røst. Det var et noe større innslag av eldre fisk i år enn i fjor, men gytebestanden er fortsatt dominert av 6-8 år gammel fisk på antallsbasis.

skreikart_2004_farger_851.jpg

Oppdatert skreitokt etter at toktet er fullført. (Klikk på kartet for større versjon)

 
De innsamlede data vil bli videre bearbeidet i Bergen etter påske og brukt i de årlige bestandsberegningene i ICES i mai.

Les mer om toktet her.

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet