Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Overvåking av strålefare fra sunket russisk ubåt

02.09.2003
Statens strålevern er sekretariat for og leder Kriseutvalget for atomulykker. Havforskningsinstituttet er faglig rådgiver i Kriseutvalget med spesielt ansvar knyttet til spørsmål om radioaktiv forurensning i det marine miljø og mulig påvirkning på fiskeressursene. I pressemelding 30. august vurderer Statens strålevern at det ikke er akutt strålefare fra ubåten som sank ved innløpet til Murmanskfjorden natt til sist lørdag. En eventuell forurensning på lengre sikt vil bli oppdaget gjennom de etablerte overvåkingsprogrammene som fortløpende måler radioaktivitet i blant annet Barentshavet.

Gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for radioaktivitet som ledes av Statens strålevern deltar Havforskningsinstituttet med fartøyer og målekapasitet slik at alle norske fiskeriområder regelmessig blir overvåket. I tillegg har også Russland egen overvåking i sine marine områder

På møtet i den norsk – russiske ekspertgruppen for radioaktivitet i juni i år ble det besluttet å opprette en egen norsk – russisk arbeidsgruppe for marin overvåking. Hensikten er å styrke den permanente overvåkingen av radioaktivitet i norske og russiske kyst- og havområder; fra Skagerrak til øst for Karahavet. Dette skal være et system som kombinerer fast overvåking fra stasjoner på land og fra fartøy. Første møte i arbeidsgruppen er planlagt til første del av oktober og vil finne sted på Havforskningsinstituttet. Den foreløpige planen er at overvåkingssystemet skal være på plass neste år.

Se også:
Staten strålevern.: www.nrpa.no

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet