Hopp til hovedteksten
BFHIEVJIXCTXSI.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Rømming av laks og regnbueørret - konsekvenser på ville bestander

20.10.2003
Havforskningsinstituttet mener at rømming av laks og regnbueørret fra oppdrettsanlegg kan innebære negative miljøpåvirkninger på de ville laksebestandene.

Omfanget og betydningen av miljøpåvirkningene vil variere en god del både mellom områder og mellom elver. Vi kan grovt sett dele den negative påvirkningen inn i tre deler; genetisk påvirkning, økologisk påvirkning og smittepress inkludert parasitter. Redusert størrelse på de ville laksebestandene vil kunne øke sårbarheten for påvirkning fra rømt fisk. 

~ les Fisken og havet nr. 11-2003