Hopp til hovedteksten
HUNAUXFCZZDYJA.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Makevalg hos homarid hummer; kan de gjenkjenne sin egen art?

27.11.2003
Europeisk og amerikansk hummer er så like at det er vanskelig å se forskjell, og de har tilsynelatende lik atferd og livshistorie. Det ble derfor undersøkt hvorvidt hummeren selv kunne skille på art.

Forsøket gikk ut på å plassere en hunnhummer som ble vurdert til å være nær skallskifte/ gyting til en europeisk og en amerikansk hann i et felleskar med to skjul. ~ les Fisken og havet nr. 1-2003

Fakta om amerikansk hummer

Latinsk navn: Homarus americanus
Familie: Nephropidae
Naturlig utbredelse: Fra strandsonen til 700 meters dyp, langs den amerikanske og canadiske østkysten fra North Carolina i sør til New Foundland i nord.
Utbredelse i Norge: Sporadiske funn langs kysten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Særtrekk: DNA-identifisering er den eneste sikre metoden til å skille amerikansk hummer fra europeisk hummer med avvikende trekk                                                                                                                                                                      

Amerikansk hummer

Fakta om europeisk hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, der de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, bl.a. i Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Europeisk hummer