Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Dronningen døper verdens mest moderne havforskningsfartøy

05.05.2003
Hele Bergen inviteres til Nykirkekaien på Nordnes når H. M. Dronning Sonja onsdag 7. mai kl 1000 skal døpe Norges nyeste havforskningsfartøy ’G.O. Sars’. Det er lagt opp til et program med en rekke gjester, der også Fiskeriministeren, representanter fra Storting, myndigheter, næring, forskningsmiljø og ansatte er til stede.

Fartøyet eies og drives av Havforskningsinstituttet (HI), og vil bli benyttet i fellesskap av havforskere, klimaforskere og geologer fra HI og Universitetet i Bergen (UiB). ’G.O. Sars’ er det tredje fartøyet i HIs flåte som bærer dette navnet, og representerer det mest moderne innen havgående forskningsfartøy. Det blir et viktig redskap både for overvåkningen av miljø og marine ressurser og for forskning knyttet til klima og marin geologi. Fartøyet skal blant annet mengdemåle våre viktigste fiskebestander, overvåke og kartlegge miljø- og klimaforhold, utføre geologiske undersøkelser og kartlegge marine ressurser og dyreliv på havbunnen.

Fartøyet har lugarplass til 45 til bruk for mannskap, forskere og teknikere fra både UiB og HI. Det har en bruttotonnasje på 4067 tonn, med en lengde på 77,5 m.

Av hensyn til kartleggingen av fiskebestander er ’G.O. Sars’ blitt meget stillegående. Det er gjort i stand for spesialisert tråling slik at målinger og prøvetaking blir så representativ som mulig, og fartøyet har avansert utstyr innen blant annet akustisk mengdemåling, seismikk og miljøundersøkelser.

Fartøyet er i hovedsak et norsk byggeprosjekt; tegnet av Skipsteknisk as i Ålesund og bygd av Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk.

Etter en periode med prøvetokt fram til sommeren vil ’G.O. Sars’ bli satt inn i den ordinære toktvirksomheten knyttet til forskning og overvåking av miljø, marine ressurser og marine geofag. Neste år, fra juni til august 2004, vil fartøyet bli benyttet i forbindelse med en større internasjonal undersøkelse av livet langs Den midt-atlantiske ryggen.

Mer informasjon:
www.uib.no/forskningsfartoy

Til redaksjonen:
Det vil bli anvist plass for pressen til fotografering i forbindelse med dåpsseremonien. Det vil bli omvisning for pressen ca. kl. 1330. De fra pressen som vil ta del i lunsjen, må gi beskjed til Havforskningsinstituttet innen tirsdag 6. mai kl 1000, tlf 55 23 85 16 / 55 23 85 21.

Kontaktpersoner:
Adm. dir. Roald Vaage, Havforskningsinstituttet 55 23 85 19 - 97 68 54 85
Universitetsdirektør Kåre Rommetveit, Universitetet i Bergen 55 58 20 00
Rederisjef Per Niuewejaar, Havforskningsinstituttet 55 23 68 49 - 91 13 74 65
Informasjonssjef Jo Høyer, Havforskningsinstituttet 55 23 85 21 - 95 11 92 16
Informasjonsrådgiver Monika von Minden, Havforskningsinstituttet 55 23 85 16 - 92 29 36 00
Informasjonskonsulent Ingunn Skare, Universitetet i Bergen 55 58 91 70