Hopp til hovedteksten
KERRMNVEBKKTAV.jpg
Utskriftsvennlig versjon

WWF-utmerkelse til Norge for korallvern

11.06.2003
WWF-Internationals gir for første gang Norge utmerkelsen for 'naturvern av verdensklasse'. Dette er organisasjonens høyeste utmerkelse for naturvern av verdensklasse, og den gis til Norge for arbeidet med å bevare de norske korallrevene, deriblant verdens største kaldtvannsrev, Røstrevet. Utmerkelsen har internasjonal status og gir mye oppmerksomhet.

I dag mottar fiskeriminister Svein Ludvigsen og miljøvernminister Børge Brende utmerkelsen på vegne av norske myndigheter. Under markeringen skal også Havforskningsinstituttets forsker Jan Helge Fosså holde foredrag og vise video fra intakte og ødelagte korallrev i norske farvann.

Bakgrunn

Bakgrunnen for utmerkelsen er at Norge er blitt en internasjonal foregangsnasjon for vern av kaldtvannskorallrev. Korallrevene i Nord-Atlanteren er en unik og sårbar naturtype, så langt er Norge det eneste landet i Europa som aktivt har vernet viktige rev.

De gjenværende korallrevene i Nord-Atlanteren ødelegges i høyt tempo, i Norge anslås det at mellom 30 og 50 prosent av revene allerede er ødelagte - i all hovedsak som følge av bunntråling. I motsetning til andre nordatlantiske land har Norge satt i verk tiltak for å beskytte de gjenværende revene. Flere kjente rev, inkludert verdens største kjente kaldtvanns-korallrev, Røstrevet, er blitt beskyttet mot ødeleggende fiske. Det arbeides med en marin verneplan som vil gi ytterligere beskyttelse til revene og annen verdifull havnatur. Norge taler også korallrevenes sak i viktige internasjonale miljøforhandlinger.

Siden starten i 1996 har WWF gitt 84 naturverntiltak verden over status som 'Gift to the Earth', dette er altså første gang Norge får en slik utmerkelse.

Se også: