Hopp til hovedteksten
LIUARCVSWOEQHY.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Redusert bifangst av kongekrabbe i torskegarn

26.06.2003
Forsøk vi har gjort med stolpegarn har gitt redusert bifangst av kongekrabbe i torskegarn. Dette er første gang vi kan presentere rimelig gode resultater fra slike forsøk. Selv om bruk av stolpegarn vil gi noe merarbeid for fiskerne, mener vi fiskerne vil tjene på det.


Det er særlig i Varangerfjordområdet en periodevis får mye bifangst av kongekrabbe, under vinter- og vårtorskefisket med garn. Dette representerer mye ekstraarbeid for fiskerne, og gir en betydelig bi-dødelighet av kongekrabbe.

To forsøk i vår

 

stolpegarn.jpg

Illustrasjon av torskegarn montert på stolpe som ble brukt i fiskeforsøkene. Det ble i tillegg brukt en garnring i hver garnskøyt (Rosendahl 205/46, oppdrift 475 gram)

Havforskningsinstituttet gjennomførte to tokt i vår hvor garn satt på stolpe ble sammenlignet med standardgarn. På bakgrunn av studier fra tidligere forsøk og videoobservasjoner av stolpegarn og standardgarn, ble forsøkene utført med en stolpehøyde på 1 meter. Dette innebærer at den nederste delen av garnet er løftet 1 meter over bunnen (se figur). Arbeidet har sin bakgrunn i oppdrag fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), hvor Fiskeridirektoratet er tillagt prosjektansvaret mens Havforskningsinstituttet er faglig ansvarlig.

Det første forsøket ble utført utenfor Havøysund i mars med god tilgang på torsk. I dette området er det foreløpig lite kongekrabbe, og hensikten her var i første rekke å vurdere hvorvidt stolpegarn kan være et alternativ til standardgarn under vær- og strømharde driftsforhold, i et område med god tilgang på fisk. Resultatene viste at stolpegarn fanget ca. 23 % færre torsk i antall og 10 % mindre torsk i vekt i forhold til standardgarn. Grunnen til at reduksjonen i vekt ikke var så høy som i antall skyldes at torsk på stolpegarn hadde 3–4 cm. større gjennomsnittslengde enn på standardgarn.

Det andre forsøket ble utført utenfor Bugøynes i april/mai etter samme mal. I dette området var tilgangen på torsk betydelig mindre, mens kongekrabbe finnes i hele området. Resultatene viste her at stolpegarn fanget i underkant av 20 % færre torsk i antall, mens større gjennomsnittslengde gir en reell vektreduksjon ved bruk av stolpegarn på ca 10 %. Reduksjonen i antall krabber på stolpegarn var ca 83 %.

Positive resultat

Resultatene fra de to forsøkene stemmer bra overens, men en skulle gjerne hatt noen forsøk hvor kombinasjonen av god tilgang på torsk og krabbe var sammenfallende, for å få kontrollert resultatene under slike forhold. Resultatene så langt peker likevel alle i samme retning, og den er positiv.

Totalt sett tror vi at fiskerne vil være tjent med merarbeidet ved å benytte noen flere garn og litt ekstra tidsforbruk ved bruk av stolpegarn dersom dette kan redusere, og i beste fall hindre, bifangst av kongekrabbe. Fangstreduksjon i vekt på ca 10 % samt økt størrelse på fisken bør være til å leve med.
 

stolpegarn_tegning.gif

Klikk på tegningen for å se den i større format.

Kontaktpersoner:
Dag M. Furevik,
Fangstseksjonen,
tlf. 55 23 68 29
Hallvard Godøy,
Fangstseksjonen,
tlf. 55 23 68 04
Gjermund Langedal,
Fiskeridirektoratet,
tlf. 55 23 80 73
Monika von Minden,
informasjonsrådgiver, HI,
tlf. 55 23 85 16 / 92 29 36 00

 

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Kongekrabbe