Hopp til hovedteksten
TXJDEELFBXQUAD.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Marinbiologiske verdier på full fart inn i kystsoneplanleggingen!

23.06.2003
De siste 30 årene har det foregått en utstrakt kartlegging og verdifastsetting av naturområder på land. Ute i sjø mangler vi imidlertid den samme systematiske oversikten over hvor verdifulle områder som gytefelt og oppvekstområder, er lokalisert. I forbindelse med Tvedestrandsprosjektet har Havforskningsinstituttet sammen med andre forskningsinstitusjoner kartlagt viktige biologiske verdier ute i sjø i Tvedestrand kommune.
Les mer på www.kystsone.no