Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Lite sildelarver

04.06.2003
Sildelarvetoktet 2003: Det ble funnet en kraftig reduksjon i forekomstene av sildelarver på den norske sokkelen i april 2003 sammenlignet med de forutgående årene. Årsaken til dette kan være dårlige ernæringsforhold for larvene.

Årets dekning ble foretatt en måned etter hovedklekkingen av sildelarver. På toktet ble det også funnet høye konsentrasjoner av larver av forskjellige torskefisk nord for Røstbanken, dette var i hovedsak sei-, torsk- og øyepållarver.
~ les mer