Hopp til hovedteksten
small_VBITDSMMEFTMKL.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Identifisering av særlig verdifulle områder i Lofoten - Barentshavet

04.06.2003
I forbindelse med Forvaltningsplan for Barentshavet er det nå gjort en utredning og identifisering av særlig verdifulle områder i Lofoten–Barentshavet. I utvelgelsen av de særlig verdifulle områdene er det lagt vekt på områder som er viktige for biologisk produksjon. Fra Røst til Svalbard er det 18 viktige områder ut fra de kriteriene som er satt, hvorav fire skiller seg ut som spesielt viktige for biologisk produksjon og biologisk mangfold.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet