Hopp til hovedteksten
RXASGVFMQJFFSV.jpg
Utskriftsvennlig versjon

ICES' forvaltningsråd for fiskeriene i 2004 med HIs kommentarer

23.06.2003
Regjeringen har i Stortingsmeldingen ”Rent og rikt hav” signalisert både at man ønsker en økosystembasert forvaltning og at forvaltningen skal være bærekraftig. Det må være et overordnet mål for forvaltningen av fiskeressursene at vi skal ha en høy og bærekraftig avkastning av produksjonen i de marine økosystemene. Den første og viktigste forutsetning for økosystembasert og bærekraftig forvaltning av fiskeressursene er at man unngår overbeskatning.