Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Fortsatt høy produksjon av loddelarver i Barentshavet

02.07.2003
Sammenlignet med 2002 er det registrert en nedgang i loddelarveproduksjonen i Barentshavet i år. Men overslaget viser at produksjonen fortsatt er rimelig høy, og utgjør ca. en tredjedel av rekordnivået i 1999. Dette er hovedkonklusjonen etter at Havforskingsinstituttets forskingsfartøy F/F ”Sarsen” avsluttet det årlige loddelarvetoktet den 27. juni.

Årets overslag er på nesten 12 tusen milliarder larver. Dette utgjør omtrent 50 % av antallet som ble estimert i 2002. I tidsserien fra 1983 er årets larveestimat godt over gjennomsnittet – og er den sjette høyeste larvemengden som er estimert i perioden. Middellengden var også uvanlig stor, noe som betyr at larvene var mye mer utviklet enn i tidligere undersøkelser på omtrent samme tidspunkt. Dette kan være positivt for larvenes overlevelsesmuligheter.

Under årets loddelarvetokt ble mengde og utbredelse av loddelarver kartlagt langs kysten fra Senja til 35° Ø og nord til 73° 30’. F/F ”Sarsen” fikk også, på visse vilkår, tilgang til russisk økonomisk sone. Fartøyet var i en kort periode inne i denne sonen og fikk kartlagt loddelarveforekomster i området Varangerfjorden - 35° Ø.

Larveområdet ble tilfredstillende kartlagt, bortsett fra et lite område i den nordlige delen av Skolpenbanken og vest for 18° Ø. Av den grunn er det trolig blitt produsert noe mer loddelarver enn dette overslaget viser. Det er foreløpig for tidlig å si hvor mange av larvene som vil overleve larvestadiet, og om 2003-årsklassen vil bli tallrik eller ikke. En første indikasjon på dette vil vi få under årets 0-gruppe undersøkelser i august/september.

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet